Trening i edukacija

Titan security sprovodi trening i edukaciju svojih zaposlenih kao i zaposlenih naših klijenata. Sadržaj obuke definiše se prema realnim potrebama u radu i prema zahtjevima klijenta. Obuka klijenata sadrži:

– Razvijanje bezbjedonosne kulture : značaja i primjena; širenje glasina i dezinformacija; zaštita informacija; bezbjednost komunikacija, bezbjednost korišćenja Interneta u svakodnevnom radu.

– Postupci u kriznim situacijama u kojima bi se mogli naći: savladavanje panike i stresa, i praktični postupci kod pljački, fizičkih i verbalnih napada, u slučaju incidenata i dr.

Konkretni sadržaji se prilagođavaju stvarnim potrebama korisnika. Obuku izvode stručnjaci iz raznih oblasti (fizičko-tehničke zaštite i bezbjedonosnog menadžmenta, informacionih tehnologija i dr.).

Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, popunite prijavu i Mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

error