Obezbjeđenje transporta

Jedan od vidova bezbjednosti na koji Titan Security polaže poseban akcenat jeste pratnja novca i materijalnih vrijednosti. S obzirom da se radi o veoma složenom i izuzetno zahtjevnom poslu, Titan Security je organizovao pažljivo selektovan tim, specijalizovan i adekvatno opremljen za pružanje ove vrste usluge.

Titan security u ovoj djelatnosti, iznad svega vodi računa o sigurnosti i diskreciji Klijenata, stavljajući akcenat na stroge mjere tajnosti robe koja je predmet transporta i na zaštitu identiteta klijenta i naručioca usluge.

Sva vozila za transport novca i vrijednosti imaju instaliran GPS i sredstva veze za radio komunikaciju na posebnoj frekvenciji, kao i konstatnu telefonsku liniju sa našim Dežurnim operativnim centrom. Sa svim ovim pratimo kretanje vozila za transport novca i vrijednosti 24 časa dnevno.

Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, popunite prijavu i Mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

error