Menadžment

Menadžment firme Titan security čine timovi visokoobrazovanih, motivisanih, sposobnih i profesionalnih zaposlenih, koji se trude da na najbolji mogući način prepoznaju i ispune zahtjeve klijenata. Firma permanentno ulaže u svoje zaposlene stavljajući posebno akcenat na dodatnoj edukaciji radi primjene novih standarda i dostignuća u oblasti zaštite lica i imovine.

Menadžerski tim sačinjavaju rukovodioci sektora koji su cijeli radni vijek proveli na poslovima bezbjednosti u zemlji i inostranstvu, školovani, visoko obučeni i stručni za obavljanje ovih poslova.

Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, popunite prijavu i Mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

error