DEŽURNO OPERATIVNI CENTAR

DOC – Titan security d.o.o. raspolaže izuzetno efikasnim dvokanalnim sistemom radio veze i operativnim centrom iz kog se rukovodi svim segmentima službe fizičko – tehničkog i protivpožarnog obezbjeđenja. U kontaktu smo 24 časa dnevno sa svim objektima kojima pružamo usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbjeđenja, kao i sa mobilnim ekipama na terenu.

U Dežurnom operativnom centru su u upotrebi dvije dojavne alarmne centrale i to Paradox IPR512 koji predstavlja vrhunsko tehničko dostignuće u segmentu tehničke zaštite i alarmna centrala ENIGMA II DR-81000 koja sadrži više multi-linija, sa više formata koji predstavlja jedan od najviše upotrebljivih digitalnih prijemnika za upotrebu u sistemima tehničke zaštite u svijetu za praćenje alarmnih uređaja na objektima.

Za komunikaciju u našem Kontrolnom centru posedujemo 3 fiksne i 6 mobilnih telefonskih linija, radio vezu, bežičnu internet konekciju i GPRS konekciju, tako da su sva bezbjedonosna praćenja  sa višestrukom sigurnošću. Takođe posjedujemo agregat za napajanje el. energijom, sopstveni kompjuterski server  i backup podataka, tako da je potpuno autonoman i nezavisan u radu bez obzira na bilo kakve eksterne poremećaje.

Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, popunite prijavu i Mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.

error