Titan Security

Titan Security Podgorica

Titan Security – Podgorica, Crna Gora

Titan security d.o.o. (Podgorica, Crna Gora), svojim profesionalnim radom, svrstana je u vrh firmi koje se bave poslovima pružanja sledećih usluga: fizičko tehničko obezbjeđenje, bezbjedonosni konsalting, protivpožarna zaštita i ostalih usluga koje pružamo po zahtijevu klijenata.

U dosadašnjem radu smo uspostavili politiku kvaliteta i izradili jasne procedure za pružanje usluga. Svoju poslovnu politiku usmjeravamo ka kontinuiranom usavršavanju firme u tehničkom i organizacionom smislu.

U svojoj djelatnosti Titan security d.o.o. se bazira na striktnom poštovanju važećih propisa i zakona Države Crne Gore, kao i međunarodnog  standarda kvaliteta ISO 9001:2008.  Firma posjeduje sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom uspostavljen i da se primjenjuje. Poslovanje firme počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primjeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, kao i na apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu.

Imajući u vidu  jedinstvene bezbjedonosne kapacitete kao garante kvaliteta, Titan security d.o.o. posjeduje  na bezbjednosnom tržištu Crne Gore polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti kojom garantuje za sve štićene objekte.

Obeybjedjenje Crna Gora Podgorica

Posvećeni smo izgradnji dugoročnih odnosa sa našim klijentima, koje pratimo u svim njihovim nastojanjima i gotovo uvijek svojim kvalitetnim radom prevazilazimo njihova očekivanja. U stanju smo da prepoznamo specifične potrebe i želje naših klijenata i sa svakim od njih pravimo posebnu i jedinstvenu poslovnu saradnju.

Titan Security pruža sljedeće vrste usluga:

   1) profesionalnu uslugu fizičkog obezbjeđenja;
   2) tehničke zaštite;
   3) konsaltinga;
   4) protivpožarne zaštite;
   5) procjenu svih tipova i stepena rizika;
   6) izradu planova obezbjeđenja za sve vrste objekata.

Sve prethodno navedeno je praćeno sa maksimalno opremljenim i obučenim službenicima obezbjeđenja koji su završili specijalizovane obuke i licencirani su za obavljanje ovih poslova. Takođe pružamo logističku podršku sa interventnim timovima sa konstantnom koordinacijom i kontrolom na terenu iz Dežurnog operativnog centra 24 sata dnevno. Usluga koju pružamo svim klijentima je na nivou svjetskih standarda u oblasti zaštite. Profesionalan odnos sa klijentom i profesionalnost u svemu jeste naš moto i prepoznatljiv način rada.

Titan Security – Podgorica, Crna Gora

Titan Security © 2017 .