Total Security Services

Titan Security – Crna Gora

Titan security d.o.o. (Podgorica, Crna Gora), svojim profesionalnim radom, svrstana je u vrh firmi koje se bave poslovima pružanja sledećih usluga: fizičko tehničko obezbjeđenje, bezbjedonosni konsalting, protivpožarna zaštita i ostalih usluga koje pružamo po zahtijevu klijenata.

U dosadašnjem radu smo uspostavili politiku kvaliteta i izradili jasne procedure za pružanje usluga. Svoju poslovnu politiku usmjeravamo ka kontinuiranom usavršavanju firme u tehničkom i organizacionom smislu.

U svojoj djelatnosti Titan security d.o.o. se bazira na striktnom poštovanju važećih propisa i zakona Države Crne Gore, kao i međunarodnog  standarda kvaliteta ISO 9001:2008.  Firma posjeduje sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta kvalitetom uspostavljen i da se primjenjuje. Poslovanje firme počiva na uvažavanju principa savremenog poslovanja, primjeni najmodernijih metoda, tehnika i procedura u radu, kao i na apsolutnoj diskreciji i lojalnosti klijentu.

Imajući u vidu  jedinstvene bezbjedonosne kapacitete kao garante kvaliteta, Titan security d.o.o. posjeduje  na bezbjednosnom tržištu Crne Gore polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti kojom garantuje za sve štićene objekte.

Posvećeni smo izgradnji dugoročnih odnosa sa našim klijentima, koje pratimo u svim njihovim nastojanjima i gotovo uvijek svojim kvalitetnim radom prevazilazimo njihova očekivanja. U stanju smo da prepoznamo specifične potrebe i želje naših klijenata i sa svakim od njih pravimo posebnu i jedinstvenu poslovnu saradnju.

Sve je praćeno sa maksimalno opremljenim i obučenim službenicima obezbjeđenja koji su završili specijalizovane obuke i licencirani su za obavljanje ovih poslova. Takođe pružamo logističku podršku sa interventnim timovima sa konstantnom koordinacijom i kontrolom na terenu iz Dežurnog operativnog centra 24 sata dnevno. Usluga koju pružamo svim klijentima je na nivou svjetskih standarda u oblasti zaštite. Profesionalan odnos sa klijentom i profesionalnost u svemu jeste naš moto i prepoznatljiv način rada.

Fizičko obezbjeđenje

null

Naša firma je specijalizovana za pružanje usluga fizičko-tehničkog obezbjeđenja, posebno značajnih objekata. Pod tim podrazumijevamo ne samo one koje imaju značaj za državu, region ili grad, već i prezentivne objekte koji zahtjevaju upravo takvo obezbjeđenje. Pored toga naša firma je uvijek spremna da pruži usluge fizičko-tehničkog obezbjeđenja i svim drugim kompanijama.

Tehničko obezbjeđenje

null

Korišćenje visokokvalitetnih protivprovalnih uređaja za zaštitu iznutra, ili kod većih ograđenih objekata i zaštite spolja jedan je od najboljih načina obezbeđenja. Ukoliko se ugradi ovakav sistem na odgovarajući način u poslovni prostor, onda se vjerovatnoća provale ili napada na objekat smanjuje nekoliko puta u odnosu na objekat u kome nema ovakve zaštite.

Dežurno operativni centar

null

U Dežurnom operativnom centru su u upotrebi dvije dojavne alarmne centrale i to Paradox IPR512 koji predstavlja vrhunsko tehničko dostignuće u segmentu tehničke zaštite i alarmna centrala ENIGMA II DR-81000 koja sadrži više multi-linija, sa više formata koji predstavlja jedan od najviše upotrebljivih digitalnih prijemnika za upotrebu u sistemima tehničke zaštite u svijetu za praćenje alarmnih uređaja na objektima.

250

ZADOVOLJNIH KLIJENATA

200

OBJEKATA I LOKACIJA

15

GRADOVA

10

GODINA ISKUSTVA

Opremljenost

Za komunikaciju u našem Kontrolnom centru posjedujemo 3 fiksne i 6 mobilnih telefonskih linija, radio vezu, bežičnu internet konekciju i GPRS konekciju, tako da su sva bezbjedonosna praćenja  sa višestrukom sigurnošću. Takođe posjedujemo agregat za napajanje el. energijom, sopstveni kompjuterski server  i backup podataka, tako da je potpuno autonoman i nezavisan u radu bez obzira na bilo kakve eksterne poremećaje.

Detaljnije

Titan Security

Opremljenost

DEŽURNO OPERATIVNI CENTAR

Iizuzetno efikasan dvokanalnim sistem radio veze i operativni centrar iz kog se rukovodi svim segmentima službe fizičko – tehničkog i protivpožarnog obezbjeđenja. U kontaktu smo 24 časa dnevno sa svim objektima kojima pružamo usluge fizičko-tehničkog i protivpožarnog obezbjeđenja, kao i sa mobilnim ekipama na terenu.

INTERVENTNO MOBILNA PATROLA

U sastavu obezbjeđenja, naše mobilne operativne ekipe na terenu koriste različite tipove vozila u zavisnosti od potreba i namjene. U upotrebi su još radio stanice kolske i  ručne marke Mototrola, mobilna veza, sredstva prinude, palice, sprejevi, lisice, Mag lite lampe i naoružanje.

MATERIJALNO TEHNIČKA SREDSTVA

Kao sredstva komunikacije koristimo ručne i fiksne radio stanice renomiranog proizvođača Motorola, umrežene mobilne telefone naše kompanije, kamere i dr..

Titan Security

Sertifikati

Međunarodno priznati sertifikat o standardu kvaliteta ISO 9001: 2015. Priznanje smo dobili kroz intenzivnu saradnju sa austrijskom kompanijom TUV Austria Holding koja je specijalizovana za evaluaciju kvaliteta poslovanja po svjetskim standardima.

EN ISO 9001: 2015

Međunarodno priznati sertifikat o standardu kvaliteta ISO 27001:2013. Priznanje smo dobili kroz intenzivnu saradnju sa austrijskom kompanijom TUV Austria Holding koja je specijalizovana za evaluaciju kvaliteta poslovanja po svjetskim standardima.

EN ISO/IEC 27001:2013

Međunarodno priznati sertifikat o standardu kvaliteta ISO 9001: 2008. Priznanje smo dobili kroz intenzivnu saradnju sa austrijskom kompanijom TUV Austria Holding koja je specijalizovana za evaluaciju kvaliteta poslovanja po svjetskim standardima.

EN ISO 9001:2008

Titan Security

Sta drugi kažu o nama

WHAT OUR CLIENTS SAY ABOUT US

Ukoliko želite da postanete dio našeg uspješnog tima, popunite prijavu i Mi ćemo Vas kontaktirati u najkraćem mogućem roku.